PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST pro LETNÍ SEZÓNU (duben – září):

ZÁKLADNÍ – LETNÍ 90 minutová prohlídka: prohlídka interaktivní expozice vstupní budovy o dějinách chotěbuzské lokality a následná prohlídka historického areálu slovanského hradiska s průvodcem.

K základní 90 minutové prohlídce si mohou návštěvníci přikoupit 45 minutové INTERAKTIVNÉ BALÍČKY zážitkových aktivit:

A) INTERAKTIVNÍ BALÍČEK (ARCHEOLOGICKÝ): mletí obilí na žernovech v duchu experimentální archeologie, odkrytí a zpracování archeologických nálezů,

B) INTERAKTIVNÍ BALÍČEK (ETNOGRAFICKÝ): dobové psaní, slovanská mytologie, výroba amuletů pro posvátný dub,

C) INTERAKTIVNÍ BALÍČEK (PŘÍRODOVĚDNÝ): odkrytí a poznávání zvířecích kostí, odlévání zvířecích stop, pozorování krajiny s měřením stromů.

PROHLÍDKY PRO VEŘEJNOST pro ZIMNÍ SEZÓNU (říjen – březen):

ZÁKLADNÍ – ZIMNÍ 60 minutová prohlídka: prohlídka interaktivní expozice vstupní budovy o dějinách chotěbuzské lokality doplněná o zážitkové aktivity v zázemí keramické dílny. V případě příznivých klimatických podmínek mohou návštěvníci vystoupat na střechu multifunkčního centra a z vyhlídky sledovat hradisko a okolí.

Pozn.: skupiny objednávejte předem na tel. čísle +420 552 309 133, nebo prostřednictvím e-mailu archeopark@muzeumct.cz, nebo elektronického formuláře.

Pozn.: v průběhu roku budou pravidelně realizovány doprovodné AKCE PRO VEŘEJNOST zaměřené na rekonstrukci života (nejen) starých Slovanů, dále akce využívající prvky experimentální archeologie i soustředěné na aktivní poznávání historie a přírody, přednášky a workshopy pro děti i dospělé.

PROHLÍDKY PRO ŠKOLY pro LETNÍ SEZÓNU (duben – září)

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 120 minutový: prostřednictvím interaktivních expozic v multifunkčním výukovém centru Archeoparku Chotěbuz-Podobora se žáci a studenti blíže seznámí se životem našich předků v době halštatské a slovanské. Za doprovodu muzejního pedagoga budou objevovat informace o historii chotěbuzské lokality a jejím prostřednictvím se naučí více o zemědělství, potravě, oblečení, keramice a struktuře dobové společnosti. Čeká na ně otevřená archeologická expozice, exponáty doplněné replikami dobových předmětů včetně zbroje, které si budou moci osahat a vyzkoušet, didaktická videa ze života starých Slovanů a interaktivní multimediální zařízení s doplňujícími informacemi, obrázky a kvízy. Otevřená přírodovědná expozice je bude souběžně seznamovat s florou a faunou, která byla a je součástí této lokality. Takto získané informace budou moci následně aplikovat a ještě více prohloubit při navazující prohlídce věrné repliky slovanského hradiska, které ukrývá rozsáhlou palisádu, ukázky dobových obydlí, kultovní objekt i železářskou pec.

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda; Průřezové téma: Environmentální výchova; Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ;

ROZŠÍŘENÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 120–135 minutový: v rámci prohlídky expozic v multifunkčním výukovém centru a replice slovanského hradiska žáci a studenti absolvují také interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se ještě více seznámí se životem našich předků a stanou se na chvíli i archeologem! Namelou obilí na žernovech, vyzkoušejí si lukostřelbu, do voskových tabulek si napíšou své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkryjí pozůstatky kostí a keramiky, které se naučí správně odkrýt, zakreslit i rekonstruovat.

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda; Průřezové téma: Environmentální výchova; Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ;

SLOVANSKÝ DEN 195 minutový (10. června a 9. září): skupina historie a šermu Tizon zavede žáky a studenty přímo do doby slovanské! Areál hradiska ožije nejrůznějšími situacemi z každodenního života slovanských obyvatel, s nimiž se žáci a studenti budou moci na vlastní kůži aktivně seznámit. Poznají lépe slovanskou kuchyni, módu a šperky, rozmanitá řemesla a práci se dřevem, kovem či kůží a v neposlední řadě i bojové techniky, které uvidí v akčních scénách na vlastní oči.

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda; Průřezové téma: Environmentální výchova; Cílová skupina: MŠ, ZŠ a SŠ;

PROHLÍDKY PRO ŠKOLY pro ZIMNÍ SEZÓNU (říjen – březen)

ZIMNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 90 minutový: v rámci programu je pozornost soustředěna primárně na interaktivní prohlídku archeologicko-přírodovědných expozic v multifunkčním výukovém centru archeoparku. Kromě aktivního poznání historie chotěbuzské lokality, života dávných obyvatel a zdejší přírody si budou žáci a studenti moci vyzkoušet v zázemí keramické dílny zážitkové aktivity v podobě výroby šperků, psaní dobovými nástroji, modelování hliněných nádob či archeologickou práci s nálezy. V případě příznivých klimatických podmínek mohou žáci a studenti vystoupat na střechu multifunkčního centra a z vyhlídky sledovat hradisko a okolí.

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda; Průřezové téma: Environmentální výchova; Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ;

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "TAJEMSTVÍ HLINĚNÉHO STŘEPU" 120–180 minutový: speciální výukový program představí nejpoužívanější artefakt pravěku – keramiku. V rámci interaktivní prohlídky keramické expozice se žáci a studenti seznámí s dějinami keramiky a jejím prostřednictvím s vývojem lidstva. Teorii bude provázat řada aktivit, úkolů a praktických příkladů, které si žáci a studenti budou moci vyzkoušet na vlastní kůži v zázemí keramické dílny, kde mohou rozvinout nejen své vědomosti, ale také svoji šikovnost a fantazii!

Vzdělávací oblasti: Dítě a společnost, Dítě a svět, Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a společnost, Člověk a příroda; Průřezové téma: Environmentální výchova; Cílová skupina: MŠ, ZŠ, SŠ;

Pozn.: školu objednávejte předem na tel. čísle +420 552 309 133, nebo prostřednictvím e-mailu archeopark@muzeumct.cz, nebo elektronického formuláře.