V současné době je dokončená rekonstrukce podoby celého archeoparku přibližně tak, jak bylo vše během letitých archeologických výzkumů objevováno.Archeopark je tvořen čelní komorovou hradbou, palisádou obklopující celou akropoli, obytnými objekty (srubové obydlí, halová stavba, kultovní objekt, zemnice, polozemnice), výrobními zařízeními (železářskou pecí, kamenným mlýnem na obilí), nástroji a zajímavou vstupní bránou s věží a mostem.

Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery

V roce 2016 byl archeopark doplněn o novou vstupní budovu s expozicí a výukovým centrem, která je bezbariérově, prostřednictvím lávky ze střechy budovy, přes koruny stromů, napojena na původní dřevěný most samotného hradiska archeoparku. Moderní vstupní budova nabízí návštěvníkům zázemí v podobě:

- interaktivních expozic o dějinách chotěbuzské lokality a zdejších výzkumech,
- keramické dílny s pecí a hrnčířským kruhem,
- multifunkčního sálu,

- pokladny, v níž je možné zakoupit vstupné (i bezhotovostně platební kartou),
- prodeje suvenýrů (turistické známky, pohlednice atp.),
- poštovny s originálním razítkem,
- toalet (WC).

Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery Archeopark Galery

Novinkou je také celoroční provoz archeoparku, který právě nová vstupní budova umožňuje. V zimě jsou návštěvy akropole omezeny, avšak návštevníci nejsou nijak ochuzeni – v nových expozicích mohou absolvovat zajímavý program, shlédnout didaktické filmy, zúčastnit se doprovodných aktivit k výstavám, včetně speciálních programových balíčků z oblasti archeologie, etnografie a přírodovědy.